• Implementácia projektu Legend bola v októbri 2015 úspešne ukončená. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie záverečnej správy zo strany Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

    O LEGENDe

    Projekt LEGEND (Leverage knowledge for sustainable innovation and growth), financovaný z Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, je odpoveďou na nízke prepojenie slovenského trhu práce a systému odborného vzdelávania. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu využívaniu znalostí v malých a stredných podnikoch a tak podporiť ich udržateľný rast a inovatívnosť.

    V globálnej ekonomike je vysoká inovatívna kapacita kľúčovým faktorom k udržateľnosti konkurenčnej výhody a ekonomickému úspechu. Samotné finančné a hmotné aktíva nie sú postačujúcim zdrojom pre rast a inovácie, a preto je potrebný integrálny prístup, ktorý zahŕňa aj nehmotné aktíva – ľudský, organizačný a sociálny kapitál.

Novinky

Viac

Publikácie

Viac
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X