Intelektuálny kapitál a projekt LEGEND

Hlavným cieľom projektu LEGEND je prispieť k lepšiemu využívaniu znalostí v malých a stredných podnikoch a tak podporiť ich udržateľný rast a inovatívnosť. V globálnej ekonomike je vysoká inovatívna kapacita kľúčovým faktorom k udržateľnosti konkurenčnej výhody a ekonomickému úspechu. Samotné finančné a hmotné aktíva nie sú postačujúcim zdrojom pre rast a inovácie, a preto je potrebný integrálny prístup, ktorý zahŕňa aj nehmotné aktíva – ľudský, organizačný a sociálny kapitál.

Prínosy projektu

Pre užívateľov projektu – malé a stredné podniky a ich partnerov – prinesie projekt nasledujúce výstupy:

  • program tréningov založený na nemeckej ICS,
  • tréningy trénerov,
  • tréningové materiály a e-learningový portál,
  • tréningy pre malé a stredné podniky,
  • tréningy pre partnerov malých a stredných podnikov,
  • aktivity zamerané na šírenie metódy intelektuálneho kapitálu aj po skončení projektu.

Medzi ďalšie prínosy projektu patrí implementácia metód oceňovania intelektuálneho kapitálu (ICS) na Slovensku, zlepšenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie ekonomického rastu na východnom Slovensku.Košice IT Valley, ako zástupca rôznych cieľových skupín, prispôsobí výsledky projektu potrebám konečných užívateľov.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X