Prehľad plánovaných výsledkov projektu podľa jednotlivých pracovných balíkov:

Pracovný balík 1:

VYPRACOVANIE OBSAHU A METODIKY

Vedúci: Wissenskapital, Nemecko
Výstupy:

 • Záverečná analytická správa o vybraných metodikách
 • Metodický opis – Opis metodiky riadenia intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky vyvinuté partnermi projektu s významom pre slovenský kontext

Pracovný balík 2:

VYPRACOVANIE TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU

Vedúci: FH Joanneum Graz, Rakúsko
Výstupy:

 • Školiace osnovy pre tréning trénerov a školenie cieľových používateľov (malých a stredných podnikov a ich partnerov)
 • Školiace materiály pre účastníkov – malé a stredné podniky a partnerské inštitúcie
 • Vzdelávacie materiály pre trénerov
 • Upravené učebné materiály pre e-learning
 • E-learningový systém

Pracovný balík 3:

METODIKA SKÚŠOBNÉHO TESTOVANIA

Vedúci: Centire, Slovensko
Výstupy:

 • Školenie trénerov metodiky IC
 • Školenia o metodike IC pre účastníkov z malých a stredných podnikov
 • Tréning na metodike IC pre partnerov malých a stredných podnikov zo sféry výskumu a vývoja / pre akademické inštitúcie
 • Upravené verzie tréningový osnov a materiálov

 

Pracovný balík 4:

ROZŠIROVANIE A UDRŽATEĽNOSŤ

Vedúci: Košice IT Valley, Slovakia
Výstupy:

 • Bilaterálne rokovania so slovenskými vysokými školami na zavedenie koncepcie IC do svojich osnov
 • Kompletný návrh pre certifikáciu IC študijného programu na Slovensku

Pracovný balík 5:

DISEMINÁCIA

Vedúci: Košice IT Valley, Slovensko
Výstupy:

 • Projektový plán diseminácie
 • Web stránka projektu LEGEND
 • Výsledný plán diseminácie a štúdia uskutočniteľnosti (dlhodobá udržateľnosť)
 • Záverečná konferencia (50 osôb)
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X