Učebné plány LEGENDu prezentované na KTU

LEGEND_dissemination-FH-J-april-15-KTU-workshop
 

Učebné plány projektu LEGEND boli prezentované na KTU (KTU-Knowledge Transfer Unit, Tempus project No.544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES) workshope metód učenia a vytvárania učebných osnov ktoré sú založené na kompetenciách 29. apríla 2015.

Christian Friedl prezentoval štruktúru učebných plánov pre špecifické cieľové skupiny z radov zástupcov priemyslu, ukázal spôsob formulovania vzdelávacích cieľov, výberu kompetencií a riešenia špecifických didaktických prístupov. Taktiež bol diskutovaný didaktický prístup Legend-u a bola zvýraznená jeho dôležitosť pre  zapojenie sa biznisu. Na základe spätnej väzby účastníkov KTU curriculum development worskhop, Legend učebné osnovy môžu slúžiť ako dobrý príklad/model pre iné programy celoživotného vzdelávania  praxe.

Účastníci: 19 zástupcov z Európskych a Ukrajinských univerzít a Študentských asociácií.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X